Değerli Meslektaşlarımız, 
15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetin varlığı ve milli iradesine karşı gerçekleştirilen darbe girişimi nedeniyle ülkemizde 21 Temmuz 2016 tarihi itibariyle doksan gün süreyle olağanüstü hal kararı alınmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurarak, kongremizin bilimsel amaçlarına ve katılıma ulaşılabilmesi adına Ehemder1.Hemşirelik ve Ebelik Kongresinin 2017 yılını na ertelenmesine karar verilmiştir. Kongre ile ilgili önemli tarihler ve duyurular ilerleyen günlerde kongre web sitemizde ilan edilecektir. Kongremizde sunulmak üzere gönderilen bildirilerin olduğu gibi muhafaza edilerek kongrenin ertelendiği tarihe taşınmasına karar verilmiş olup, bildiri sahiplerinin hakları saklı tutulacaktır. Ödenmiş olan kayıt ücretleri belirlenen yeni tarihler için geçerli olacaktır. Olağanüstü koşullar içinde bulunduğumuz bu dönemde üzülerek almak durumunda kaldığımız kongrenin ertelenme kararını anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Saygılarımızla,

Kadriye GÜLSEREN
EHEMDER Genel Başkanı